Якість та надійність – кредо компанії «Протек»!
Контроль якості на кожній ділянці, стовідсотковий вхідний контроль матеріалів та комплектуючих, приймально-здавальні випробування кожної одиниці продукції, колектив, об’єднаний однією метою – випускати якісний сучасний продукт – ось що таке ТОВ «ПКП Протек»
Підприємство створено у 2011 році у м. Харкові (Україна) та є одним із провідних підприємств з випуску опалювального обладнання в Україні! https://protech.ua/
Сьогодні «ПКП Протек» – це підприємство з розвиненою технологічною базою, високим рівнем професіоналізму у сфері розробки та виробництва опалювального обладнання для автономних систем опалення. На даний момент на підприємстві є повний спектр технологічних можливостей (лазерне різання, плазмове різання, координатно-пробивні верстати, парк згинальних верстатів, зварювальну ділянку, порошкове фарбування) все це обладнання дозволяє вирішувати завдання будь-якої складності з виготовлення високоякісного обладнання. www.protech.kh.ua
На даний момент компанія ТОВ «ПКП Протек» шукає партнерів у країнах ЄС для реалізації свого обладнання. Наша компанія може запропонувати свою продукцію або розробити та забезпечити виробництво, згідно з вашим технічним завданням, опалювального обладнання під вашою торговою маркою.
Наперед вдячні за можливість познайомитись з Вами!
Сподіваємося на взаємовигідну та плідну співпрацю! Наша пунктуальність, ціни та якість, Вас приємно здивують!

Quality and reliability — the credo of the company “Protech”!
Quality control at each site, one hundred percent input control of materials and components, acceptance tests of each unit of production, a team united by one goal — to produce a high-quality modern product — that’s what PKP Protech LLC
The company was established in 2011 in Kharkov (Ukraine) and is one of the leading enterprises for the production of heating equipment in Ukraine! https://protech.ua/
Today, PKP Protech is an enterprise with a developed technological base and a high level of professionalism in the development and production of heating equipment for autonomous heating systems. At the moment, the company has a full range of technological capabilities (laser cutting, plasma cutting, coordinate punching machines, a fleet of bending machines, a welding section, powder painting) all this equipment allows solving problems of any complexity in manufacturing high-quality equipment. www.protech.kh.ua
Currently, the company PKP Protech LLC is looking for partners in the EU countries to sell its equipment. Our company can offer its products or develop and ensure the production, according to your technical specifications, of heating equipment under your brand.
Thank you in advance for the opportunity to meet you!
We hope for mutually beneficial and fruitful cooperation! Our punctuality, prices and quality will pleasantly surprise you!

Оберіть мову | Выберите язык